Michał Marian Pieszko urodził się 29 czerwca 1890 roku we Lwowie. Był nauczycielem, historykiem, regionalistą, kolekcjonerem, geografem, krajoznawcą, bibliofilem i działaczem społecznym. Od 1917 r. pracował jako nauczyciel geografii i historii w Gimnazjum w Zamościu. W okresie okupacji hitlerowskiej brał czynny udział w tajnym nauczaniu. Od wyzwolenia do 1966 r. był nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym im. Zamojskiego w Zamościu. Organizator i I Komendant Harcerstwa Zamojskiego od 1917 r. Współtwórca – od 1918 r. – krajoznawstwa i turystyki w Zamościu. Pierwszy Prezes Oddziału PTTK. Od 1930 r. wybitny krajoznawca i badacz dziejów Zamościa. (…) pod przewodnictwem p. prof. Pieszki, niestrudzonego badacza i znawcy starego grodu kresowego, uczestnicy wycieczki zwiedzili zamek Zamoyskich, rynek z ratuszem, bramy miasta niegdyś warownego, czcigodną świątynię – kollegiatę z jej nieocenionym skarbem pamiątek starodawnych  – pisała „Ziemia Zamojska” z lipca 1925 roku.

W międzywojennym Zamościu odbywały się liczne wykłady z jego udziałem.

Michał Pieszko był autorem pierwszego przewodnika po Zamościu i okolicach oraz publikacji popularno-naukowych.

Dorobek swojego życia przekazał w testamencie Muzeum Ziemi Zamojskiej. Odznaczony Srebrnym Wawrzynem Akademickim w 1936 r, Srebrnym Medalem za długoletnią służbę w 1938 r., Złotym Krzyżem Zasługi w 1956 r., Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1966 r., Złotą Odznaką PTTK w 1956 r.

 

Zmarł 29 grudnia 1969 roku w Zamościu.