zdj. z publikacji Wrzesień 1939. Moje wspomnienia

Bronisław Momot ps. Żbik ur. 11 września 1920 roku w Łabuniach. W latach 1934/35 uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Zamościu. W 1936 roku wstąpił do Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich Nr 3 w Nisku. Przebywał w niej od 1 wrześniu 1935 do 27 sierpnia 1939. 1 września w chwili wybuchu wojny służył w 9 p. p. leg. w Zamościu w III batalionie pod dow. mjra Stefana Kiełczewskiego, z batalionem, którym walczył pod Puławami, Krasnymstawem, Bródkiem, Barchaczowem, Łabuniami i Krasnobrodem, do otrzymania rozkazu 26 września 1939 roku o zaprzestaniu walki. Zdarzenia te opisał we wspomnieniach. Od 1940 roku w ZWZ, a później w AK. Pełnił funkcję dowódcy drużyny szturmowej, a następnie plutonu. Pozostawił po sobie wspomnienia i wiersze. Zapiski zatytułowane Wrzesień 1939. Moje wspomnienia datowane na 29 marca 1942 r. zostały wydane przez bibliotekę w Łabuniach w 2013 r.

Kiedy zginę
kiedy zginę może przyśnią się tobie
ciemne oczy zabitego żołnierza
może cień mój ujrzysz w lustrze
może głos mój poznasz w szepcie pacierza.
29 lutego 1941 r.

Plutonowy Bronisław Momot zginął w zasadzce w Majdanie Ruszowskim 24 kwietnia 1943 roku.