mecenas Helena Wiewiórska, Bolesław Leśmian i lekarz stomatolog Zofia Pohoska, Zamość ok 1925 roku – z okładki książki Leśmian. Leśmian…


Członkini Siedleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1909) i Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum (1936).

Pohoska Zofia urodziła się 9 czerwca 1888 roku. Lekarz dentystka, bibliofil. W Zamościu mieszkała w latach 20. XX wieku. Z urodzenia Sieragowska. Przyjaźniła się z Leśmianem, posiadała swój ekslibris. Ćwiczyła ponoć Zygmunta Klukowskiego w tanecznym kunszcie. Udzielała się charytatywnie. Czego dowodem są informacje w lokalnej prasie.

„Zamojskie koło polek“ zawiązało się ostatecznie i dokonało czynności organizacyjnych, a więc podziału na sekcje: oświatową, dobroczynną i finansową, oraz wyboru zarządu z p. Lesiewską jako przewodniczącą, Pohoską zastępczynią, Petrową – skarbniczką, Freybergową  – sekretarką. Pracy jest bardzo wiele, a więc, Szczęść boże! – zawiadamiały „Nowiny Zamojskie” w styczniu 1919 roku. W tychże „Nowinach…”  z marca 1919 roku czytamy na pluton kawalerji. Sieragowska 100 k. Żółcińska 50 k. Wieś Łabunie 564 k.

Ze sprawozdania z tygodnia przeciwgazowego w Zamościu od 13 do 20 maja 1922 roku zamieszczonego w „Ziemi Zamojskiej” z czerwca 1923 roku dowiadujemy się, że na listy składkowe – p. Pohoska i p. Chełmicka zebrały 93.000.  W sprawozdaniu kasowym ze święta legionowego urządzonego w dniu 5 i 7 sierpnia 1923 roku w Zamościu. Przychód za bilety zebrane przez p. Inżynier Pohoską 2.130.000. – odnotowała „Ziemia Zamojska” z sierpnia 1923 roku. Ze sprawozdania ze zbiórki, zamieszczonego w kwietniowej „Gazecie Zamojskiej”, przeprowadzonej w dn. 9. II 1929 r. Wykaz dobrowolnych ofiar na rzecz najbiedniejszej ludności Zamościa, dowiadujemy się, że p. Pohoska wpłaciła 2 zł.