Działalność Książnicy Zamojskiej oscyluje wokół słowa. Skupia się na książce, czytelniku, autorze. Poza promocją czytelnictwa i inicjowaniem działań kulturalno-oświatowych biblioteka zajmuje się działalnością wydawniczą. Daje też asumpt do podejmowania własnych prób literackich.
Spotkanie premierowe – Otwarcie Klubu Literackiego Tarabook odbyło się dwa lata temu 12 kwietnia 2019 roku – to rocznikowo najmłodsze dziecię biblioteki. Dziecię nieco niesforne, bo niemal tuż po poczęciu wydało się na świat w postaci książki. Tarabookowe 20 piór mieści w sobie poezję, prozę i twórczość plastyczną ludzi stąd.
Klub jest otwarty dla wszystkich tworzących.