We wrześniowej „Ziemi Zamojskiej” z 1926 roku znaleźć można często niestety spotykane ogłoszenie. Ogłoszenie o licytacji. Współczesne licytacje komornicze nie są wszak niczym wyjątkowym.

Komornik przy Sądzie Okręgowym w Zamościu, Wiktor Klaude, zamieszkały w Zamościu, na mocy artykułu 1133-1146, 1148 i 1149 U. P. C., niniejszym ogłasza, że na żądanie Mordki Wakslichta, dla wyegzekwowania należnej mu sumy 1558 zł, w dniu 23-go listopada 1926 r. o godzinie 10 rano w Sali Posiedzeń Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Zamościu odbędzie się PUBLICZNA SPRZEDAŻ Z LICYTACJI osady włościańskiej stanowiącej własność Andrzeja Tworka, położonej we wsi Ruda-Zagrody, gm. Sól, pow. Biłgorajskiego, woj. Lubelskiego, zapisanej w tabeli likwidacyjnej pod nr 15/24 o przestrzeni 1 m 92 pr. ziemi ornej i łąk o jednej działce, z prawami do serwitutu leśnego i pastwisk gromadzkich, bez zabudowań.

Podlegająca sprzedaży nieruchomość księgi hipotecznej nie posiada, w zastawie i dzierżawie się nie znajduje i podlega sprzedaży w całkowitym komplecie, według opisu, dokonanego w dniu 21 sierpnia 1925 roku, przez Komornika w Biłgoraju Aleksandra Wiśniewskiego.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 1600 złotych.
W licytacji przyjmować mogą udział tylko osoby, mające prawo nabywać osady włościańskie, przy złożeniu rękojmi w wysokości 1/10 części sumy szacunkowej.
Akta tyczące się sprzedaży, można przejrzeć w kancelarji Komornika w Zamościu w godzinach przyjęć a w dniu sprzedaży na miejscu licytacji
Zamość, dnia 7 sierpnia 1926 roku.

Komornik Sądowy
Wiktor Klaude

Tenże sam Wiktor Klaude ogłaszał na łamach „Kuriera Zamojskiego”, że 3 stycznia 1919 roku o godzinie 10 z rana obok Hotelu Centralnego odbywać się będzie sprzedaż publiczna składu fotograficznego, pozostałego po ś. p. Wincentym Suchowierzu, wraz z utensyljami zakładu oraz firmę „Strzyżowski i S-ka” z wszystkimi ruchomościami, wniesionemi do spisu inwentarza,sporządzonego po wspomnianym Suchowierzu w dniu 4 sierpnia 1917 roku. Licytacja miała się rozpocząć od sumy 1410 rb. 15 kop. Życzący przyjąć udział w licytacji, obowiązany złożyć kaucję w sumie 200 rb. – zawiadamiano w ogłoszeniu.